פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מודעה לקראת העימותים בין טראמפ וקלינטון לקראת הבחירות לנשיאות בארצות הברית

והיו עיניך רואות את מוריך

לקראת יום כיפור יערך שיעור ודיון בהלכות בחירה בין רע לטוב (או בין רע לרע במיעוטו) בהשתתפות:

·       פה מפיק מרגליות, מחלפות ראשו כבימי בחורות, בעל המאה ובעל הדעה, מגדולי ארה"ב (כמאמר חז"ל: כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו), אוהב את נשותיו כגופן ומכבדן יותר מגופיות, ומוסר נפשו על מאמר חז"ל "כל השרוי בלא אשה שרוי בלא טובה"

הרב דונאלד טראמפ·       המלומדת ביסורים ובחוליים קשים, פיה דיבר שווא וימינה ימין שקר, בעלת השו"ת "מכתבי הילרי" (בהוצאת ויקיליקס), (אשת האדמו"ר לשעבר, נשיא הדור הקודם, ביל קלינטון)


הרבנית הילארי קלינטון


הסוגיות שיידונו:

·       מתי קורין את מגילת זכויות האדם במדינות מוקפות חומה?

·       "שום תשים עליך מלך". מלך ולא מלכה?

·       כל כבודה בת מלך?

·       וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם?לתושבי ארץ הקודש יערך תיקון חצות קודם הדיון, ותפילת שחרית עם סליחות לאחריו

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...