פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מסכת חתונה - דף ראשון מתוך 3

ניתן לרכוש קובץ PDF של כל המסכת (3 עמודים) באיכות הדפסה תמורת 6 ש"ח. יש להקליק על 'קנה עכשיו'. בסיום הרכישה הקלק על הכפתור "חזור אל בעל העסק" ותועבר לדף שממנו תוכל להוריד את קובץ הPDF.
בכל מקרה של בעיה בהורדת הקובץ ניתן לפנות אל בעל האתר ולקבל את הקובץ באמצעות אי-מייל
מאימתי  קורעין את עור התוף בערבים? משעה שהמוזמנים נכנסים לאכול באולם, ועד סוף המנה הראשונה. דברי ר' אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן תקליטן אומר עד שיעלה עמוד השחר. מעשה שבאו נגני התזמורת לבית המשתה ואמרו לא קרענו את עור התוף. אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרוע. אם כן למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן המשטרה:גמ'. "קורעין את עור התוף". מנא הני מילי? דכתיב "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה". קא משמע לן שלא דיו שישמע קול התזמורת באולם החתונה אלא צריך להשמע בחוצות העיר ואף בערים אחרות, וכן שנינו *"מיריחו היו שומעין קול השיר": "ועד סוף המנה הראשונה. דברי רבי אליעזר". ורמינהו - "מאימתי קורעין את עור התוף בערבים? משעה שהזוג נכנסים לחופתם, ובכל שעת ריקודין. ואילו בשעה שאוכלין שותקת התזמורת שנאמר 'יאכלו מוזמנים וישמעו' - זה את זה. דברי רבי אליעזר. וחכמים דורשים - יאכלו מוזמנים וישמעו את התזמורת, וכן כתוב *'בן אדם לחמך ברעש תאכל'". אלא חסורי מחסרא והכי קתני - "ועד סוף הריקודים שלפני מנה ראשונה. דברי רבי אליעזר": "נגני התזמורת". ר' שמעון חכם-חרשים אמר לא תזמורת שמה אלא מחרשה שמה על שום שמחרישה את האזניים. כדכתיב *"על אזני חרשו חורשים". אחרים אומרים לא מחרשה שמה אלא מג(ר)יפה שמה כדתנן *"אין אדם שומע קול חברו בירושלים מקול המג(ר)יפה", וכן שנינו *"מיריחו היו שומעין קול המג(ר)יפה": אי זו שירה יאמרו בחתונה? איכא דאמרי שירת הים התיכון, שנאמר *"שירה חדשה שבחו גאולים על שפת הים". ואיכא דאמרי שירי ארץ ישראל היפה שנאמר *"קחו מזמרת הארץ"ואיכא דאמרי מוזיקה חסידית שנאמר *"וחסידים ברינה יגילו". ואיכא דאמרי מוזיקה קל[א]סית שנאמר *לקלס על כל דברי שירות ותשבחות. ר' אבבא דמן שטוקהולם אומר מוזיקה לועזית שנאמר *"ארבע לשונות נאין הן שישתמש בהן עולם - לעז לזמר" וכן נאמר "אין פרץ ואין צווחה בחתונתינו". מאי אין פרץ ואין צווחה? ההוא זמר מזרחי דשמו קובי פרץ שהופיע באירועים והעלים מסים וקרא לקהל שלוכים: מתני'. *ארבע חתונות - החילונית, האורתודוקסית, הקונסרבטיבית והרפורמית. לא הרי החתונה החילונית שפעמים הכלה כריסה בין שיניה כהרי החתונה האורתודוקסית שפעמים אם הכלה כריסה בין שיניה. ולא זו וזו כהרי החתונה הקונסרבטיבית שפעמים הראביי כריסה בין שיניה. ולא זו וזו 

רש"י
מאימתי קורעין את עור התוף. נגני תזמורת החתונה בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול (דציב"לים בלע"ז) הקורע את עור התוף באוזן: תקליטן. דיג'ע"י בלע"ז: מן המשטרה. משום דאיכא דוכתי דבהם המשטרה אוסרת מוזיקה רמה אחרי חצות: גמ'. ורמינהו. דקשיא להו אי ר' אליעזר סבר שמנגנים בזמן אכילת מנה ראשונה או לאו: יאכלו מוזמנים וישמעו את התזמורת. וסגולה מיוחדת היא לשמוע את השיר מתוקה מהחיים דדדי דדון בזמן אכילת מנת דג לוקוס: שירת הים התיכון. היינו מוזיקה ים-תיכונית, היינו מוזיקה מזרחית: קובי פרץ. ה"ג ולא גרסינן משה פרץ, אף כי גם הוא זמר מזרחי הווה דהופיע באירועים והעלים מסים, אבל לא אמר שלוכים: שלוכים.  שלומפ"רים בלע"ז. ה"ג ולא גרסינן שלופים: מתני'. שפעמים הראביי כריסה בין שיניה. שהראביי הקונסרבטיבי(ת) פעמים שהוא רב ופעמים שהוא רבה:  

תוספות
מג(ר)יפה. ובאמת אמרו דהיא מגיפה ופגע רע וכל השומענה תצלינה אזניו. והחכם עיניו בראשו ויתנה עם התזמורת מלכתחילה ויאמר *אנחנו נשלם לכם ואתם תחרישון. ו*כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה  לומר על דבר שאינו נשמע. ומעשה שהיה בחתן שלא שמעה לו התזמורת והביא קאטר וחתך החוטים ונשתתקו הרמקולים. ורבינו אמר דהיא פלוגתא דבית שמאי ובית הלל *אם משיאין עפ"י בת קול אם לאו. ואוי למי שישב בצל צלילה שנאמר אוי להרעשה ואוי לשכנה, ואשרי מי שזכה לישב הרחק ממנה, וקיים בגופו דברי הנביא *"ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה".  ולמצער אל ישב לפני הרמקולים שלא ישמע אחריו קול רעש גדול. ור' אדיר הרופא ציווה להביא לחתונה אטמי אזניים משום ונשמרתם מאד לאזניכם, וכן כתוב *"ויתד תהיה לך על אזנך". ולשומע ינעם, שלא יאבד את שמיעתו: שלוכים. ואית דגרסי שלוחים. ורבינו תם סבר דקובי פרץ מחסידי הרב שך הווה ולגלג על השלוחים של חב"ד. ולא נראה כן. וצ"ע: ארבע חתונות. ה"ג ולא גרסינן ארבע חתונות ולוויה אחת. ובאמת אמרו יש שהמשיא ארבעה מילדיו בשנה אחת לוקה בליבו מחמת ההוצאות, ואיכא דאמרי שאף המוזמן לארבע חתונות בשנה אחת לוקה בליבו מחמת ההוצאות: 

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...