פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מסכת בין הזמנים פרק שלושה סוגי ישיבות מאת אליהו פרידמן

אמר רב חינא אמר רב חיסדא ג' סוגי ישיבות הוו בתחילת הזמן

צולית שבהם - מחמירין ומקדימים ובאים בכח' לחודש האביב, לאוו לתפיסת מילי דעלמא כגון מיטה דצמודא להאי ארונה.  אלא כמו שנאמר: "לעולם יכין אדם עצמו לשיעור כללי דתחילת הזמן למען יחשבו שכל בין הזמנים היה שקוע באורייתא. (ועדיין קשיא כיצד הספיק משנה ראשונה ותו לא)

בינונית שבהם - באים בא' דר"ח אייר. איכא דגרסי רק דחל בא' אייר וי"ג אף דחל בכ"ט לחודש ניסן. אמר רב טונא אף אני הקדמתי ובאתי ומעולם לא איחרתי. מלבד האי שנה דקבלינן טפי זוזי בהאי ישיבתא דבין הזמנים.

שבבניקית שבהם - אם חל ביום ג' מגיעים בגופם ולא בהאי עגלונא כיוון דשרי במחוזותא דילי ריכבא. מניחים המטלטלין בהאי קרוונא דישיבה ויצאינן העירה. אמר רבי טרפון האי ישיבה תמוהה שבהן, אמאי לא מגיעין בראשון? מיישיב רב פפא, אם כן אין לדבר סוף. כיוון דאיירי בבטלנין לא יגיעו כל הזמן. והאי בטלנין מכין פשע על חטא שלא הספיקו ג'ילבון ומשושים, כמו שנאמר: "אין אדם מת וחצי תאוותו בידו"

מובא באדיבות המחבר

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...