פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מסכת בחירות 2019 - ארבעה תיקי חקירה

במסכת המלאה תוכלו למצוא, בנוסף למה שמופיע כאן בדף הראשון הפתוח לכל, גם למשל תשובות לשאלות הבאות: מאימתי נוהרים לקלפיות הערבים? אלו הם דברים שפוליטיקאי אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן החדשה קיימת לו לעולם הבא? מדוע מינה ביבי את רוני אלשיך למפכ"ל? למה הצטרף גדי וילצ'רסקי למפלגתו של משה פייגלין? ועוד נושאים רבים אחרים.
קובץ הPDF כולל גם לינקים למקורות בספרות התורנית וכן לאתרים שנותנים רקע אקטואלי, וגם לינקים למספר סרטונים משעשעים ומוכרים ממיטב תכניות הסאטירה שעוסקים בנושאים הנידונים במסכת.
               ארבעה
תיקי חקירה - אלף, אלפיים, שלושת אלפים וארבעת אלפים. לא הרי זה כהרי זה. ולא ארי זה כהרו זה. הצד השווה שבהם שעל פי שני עדי מדינה או על פי שלושה עדי מדינה והקלטותיהם יקום דבר או יפול דבר. וכשמתקיימות, חב החשוד לשלם תשלומי עו"ד במיטב כספו. (סימן ארנו"ן ארנו"ן שימרו"ן ינו"ן): גמ'. בשעה שתכפו החקירות תכפו ביקורי ביבי בחו"ל. איכא דאמרי שהיה שובר הבידוד המדיני, ואיכא דאמרי משום החקירות, ואיכא דאמרי משום מעשה דשרה ומשום מעשה דיאיר. מאי מעשה דשרה? שפעם דרשה ברבים ולא עבדי לה יקרא כדמבעי לה, דלא קרו לה פסיכולוגית, חלשה דעתה וקמה בחמתה ונכנסה למרתף היין ושברה שם ארבע מאות כדים של שמפניה ורודה (ב"א מ"א זהו סימן): מאי מעשה דיאיר? האי עובדא דיאיר דהווה שתי חמרא טובא ועייל לקובה עם חברו ואמר ליה 'ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה הוא'. אמר מר - מה בין אברהם אבינו ויאיר נתניהו? שבשעה שאמרו לאברהם 'ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה הוא' ביקש הוא לקבור את שרה, ואילו בשעה שאמר יאיר 'ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה הוא' ביקשה שרה לקבור את עצמה: מתני'. אור לארבעה בניסן בודקין את המדגמים לאור הטלויזיה. רב ביבי אומר - אף בודקין את המסמכים המפלילים בבית ראש הממשלה, ואף כל מקום שאין מכניסים בו מסמכים צריך בדיקה, חוששין שמא גררה קאיה ממקום למקום. אמרו לו - והלא קאיה מתה? אמר להם - חוששין שמא גררה חולדאי מבית לבית. אמרו לו אם כן אין לדבר סוף: גמ'. אור לארבעה בניסן: והלא יום הבחירות בארבעה בניסן הוא, ואין בודקין את מדגמי הטלוויזיה אלא לאחריו? לא קשיא, דאף אור ליום הבחירות היו עושין סקרים ומדגמים אלא שאסרו חכמים לפרסמם משום מראית עין: שמא גררה קאיה: ורמינהו 'ואף מקום שאין מכניסים בו מסמכים צריך בדיקה, חוששין שמא גררה העוזרת ממקום למקום', ואיכא דאמרי 'חוששין שמא גרר מני נפתלי ממקום למקום'. לא קשיא חוששין לזה ואף לזה. הדא הוא דכתיב תאמר שרה נפתולי אלוקים נפתלתי עם הנפתלים, גם יכולתי'. מאי נפתלים? נפתלי בנט ומני נפתלי. וכן 

ארבעה תיקי חקירה. הקשורין בביבי. ותנא ושייר. דהא איכא עוד כגון תיק המעונות ותיק החמג"שיות ותיק הגלידות, וכן תנן 'היו בודקין אותן בשבע חקירות, וכל המרבה בבדיקות הרי זה משובח', ואף תנא זה תנא ושייר דהא איכא עוד טובא: לא ארי זה כהרו זה. עד מדינה היה: במיטב כספו. שנאסר עליו לקבל תרומות: ארנו"ן. מילצ'ן בתיק אלף: ארנו"ן. מוזס בתיק אלפיים, נונ"י בלע"ז: שימרו"ן. דויד, בתיק הצוללות, והיה בן דודו של ביבי, ולמה נקרא שמו שמרון, לפי ששמר פיו ולשונו ולא העיד נגד בן דודו: ינו"ן. מגל, בתיק ארבעת אלפים, שהיה עורך וואלה והעיד אף הוא שהיו אלוביצ'ים לוחצים אותו להיות מליץ יושר לביבי: גמ'. משום החקירות. שחפץ בפגרא בין החקירות: לא עבדי לה יקרא כדמבעי לה. לא עשו לה כבוד כראוי לה: ושברה שם ארבע מאות כדים. כמעשה ילתא אשת רב נחמן (ברכות נא:): ביני ובינך מה הוא. לא תפרג"ן לי בלע"ז: לקבור את עצמה. מחמת הבושה: מתני'. אור לארבעה בניסן. יום הבחירות בארבעה בניסן הווי, ובגמרא מפרש לה:  בודקין את המסמכים המפלילים בבית ראש הממשלה. שהיה חושש שמא לאחר הבחירות יכנס דייר חדש לשם וימצא מסמכין מפלילין: קאיה. כלבתא דמשפחת נתניהו: שמא גררה חולדאי. היינו שמא גרר חולדאי את קאיה, שהיה אוכל כלבים לתאבון: גמ'. משום מראית עין. היינו שלא ישפיעו על הבוחרין: נפתלי בנט. ואף בנט אמר 'שרה ואני היינו בעיקר בקורס טרור ביחד'

אלפיים. וקשה, אמאי לא המליצו להעמיד לדין אף את איתן כבל וציפי לבני בתיק אלפיים לפי שאף הם קידמו חוק ישראל היום תמורת סיקור אוהד (לכאורה)? ותירץ רבי שמעון הריקליני אתם כבר יודעים למה: ארנו"ן ארנו"ן שימרו"ן ינו"ן. ובאמת יש להוסיף אף אמנו"ן, על שם רבי אמנון אברמוביץ' בעל האתרוג שהיה אומר דאם היה ביבי מקדם התהליך המדיני, או הולך לממשלת אחדות, היה מאותרג בכל תיקים אלו כאריאל שרון בפרשת האי היווני, עד שאתרוג היה כלימון לעומתו: כדים של שמפניה ורודה. מילצ"ן בלע"ז. וקשה, דהא שמפניה אינה נעשית בכדים אלא בבקבוקים? ויש לומר ששפכה שרה השמפניה מן הבקבוקים לכדים כדי למחזר ולקבל דמי פקדון על הבקבוקים: משום מראית עין. ומכל מקום קשה שהרי תנן 'לאור הטלויזיה', ומשמע שפרסמו המדגמים בטלויזיה? וצריך עיון: קאיה. ואם תאמר - אמאי לא עשו אף את קאיה לעדת מדינה? ויש לומר - לפי שנאמר ולבנ(י) ימין לא יחרץ כלב לשונו. וחסידי תורות הקונספירציה אומרים אדרבא, וכי במקרה מתה דווקא בעת החקירות?: חולדאי. פירש הקונטרס שהיה אוכל כלבים לתאבון. וא"ת והלא ראש העיר תל אביב היה ורבים מתושביה הן טבעונים וכיצד בחרוהו לחולדאי? וי"ל שאף המתמודדים נגדו אוכלי בשר היו ואין הטבעונים עושים איפא ואיפא בין כלב ובין פרה: 

2 comments:

Unknown אמר/ה...

נפלא !!!!!!

Unknown אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל הבלוג.

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...