פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מודעת אבל היתולית נגד פאות נכריות

מודעת אבל היתולית נגד פאות נכריות (צילם  היימשי פריימי)על המחלוקת סביב הפאה הנכרית (מתוך ויקיפדיה):
שימוש בפאה נכרית ככיסוי ראש מעורר מחלוקת הלכתית. ישנן דעות הסוברות כי פאה נכרית שווה לכיסוי ראש רגיל, בעוד דעות אחרות רואות בפאה פתרון מעולה העדיף על כיסויי ראש אחרים, ודעות אחרות רואות בפאה דבר שאינו יכול לשמש כלל ככיסוי ראש.
לפי הדעה המתירה, הפאה היא פתרון הלכתי טוב לכיסוי ראש האישה, ומותר לנשים לחבוש פאה. כשיטה זו סוברים הרמ"א, המשנה ברורה, הרב משה פיינשטיין, החזון איש (שסבר שלפעמים יש בפאה יתרון). הרבי מליובאוויטש (שהעדיף באופן מוחלט את הפאה הנכרית על המטפחת), ועוד רבנים ספרדיים, כמו הרב בן ציון אבא שאול, הרב שלום משאש, רבה של יהדות מרוקו והרב יוסף קאפח.
לדעה זו נמצאו סימוכין בדברי המשנה במסכת שבת: "יוצאה אשה בכבול ובפאה נכרית לחצר" (אך לא לרשות הרבים (שבת), עקב גזירה כללית על הוצאת תכשיטי נשים לרשות הרבים). השלטי הגיבורים דייק מכאן כי דווקא בשבת אסורה האשה לצאת בפאה נכרית לרשות הרבים, אך ביום חול הייתה מותרת.
מדברי ראשונים רבים עולה כי הפאה הנוכרית המוזכרת במשנה לא שימשה רק ככיסוי אלא גם כתכשיט, ועל כן אין מניעה לשיטה זו שהפאה תהיה הדורה ויפה.
הדעה המנוגדת טוענת שהפאה אינה יכולה לשמש ככיסוי ראש שכן היא דומה למדי לשיער הטבעי, סיבה הפוסלת את הפאה מלשמש ככיסוי ראש על פי דעה זו. בשיטה זו החזיקו הרב חזקיהו חיים מדיני בספרו שדי חמד הרב עובדיה יוסף, ואחרים.
על הראיה שהובאה ממסכת שבת הם משיבים, כי הפאה הנכרית עליה מדברת המשנה היא פאה כזו שהיה ניכר בבירור שלא מדובר בשער טבעי, בניגוד לפאה נוכרית מודרנית שנראית כמו שיער טבעי. להסבר זה נמצאו סימוכין בדברי התוספות.
למעשה, ברוב הציבור החרדי ליטאי וחסידויות חרדיות שמקורן מפולין ובלארוס (כגון חסידות גור, חסידות חב"ד) נוהגות הנשים ללכת עם פאה נכרית. בחסידויות החרדיות שמוצאן מהונגריה (כגון חסידות בעלז, חסידות סאטמר) ורומניה, נוהגות הנשים לחבוש על הפאה כובע. בקהילות העדה החרדית, ישנו רוב מוחלט של נשים שחובשות מטפחות לכיסוי ראשן. כך נוהגות גם הנשים בציבור החרדי לאומי.
בציבור הדתי לאומי האשכנזי חבישת הפאה הנכרית נפוצה בין נשים מבוגרות, ונדירה בקרב נשים צעירות [דרוש מקור]. בציבור הספרדי לעומת זאת, גם הנשים המבוגרות מכסות את ראשן במטפחת.
בציבור החרדי הספרדי, ישנם משני הסוגים, ישנם המתנגדים לפאה והנשים הולכות במטפחות או בכיסויים אחרים בהשפעת התנגדותו הנחרצת של הרב עבדיה יוסף. אך נפוצה גם תופעה של חבישת פאה נכרית בהתאם לפסק ההלכה של הרב שלום משאש והרב בן ציון אבא שאול ישנם גם ראשי ישיבות ספרדיות המטיפים לתלמידיהם ללכת עם פאה בהשפעת החינוך האשכנזי בנוסף כמחצית מבחורי הישיבות הספרדיים מתחנכים בישיבות אשכנזיות בהן מתירים פאה. נשים רבות מעדיפות את הפאה משיקולי אטרקטיביות.
על רקע המחלוקת קיימים גורמים הפועלים למען הפסקת השימוש בפאה נכרית, כך בכמה ערוצי קודש מקדישים חלק ניכר מהשידורים על מנת לעודד נשים לעבור מפאה נכרית לכיסוי ראש אחר, וכן מופצים פשקווילים רבים באזורים חרדיים המתריעים על האיסור שיש, לדעתם של אותם גורמים, על חבישת פאות.
אירוע מפורסם שנקשר בעניין הפאות הנוכריות אירע בשנת ה'תשס"ד (2004), אז נפוצה ידיעה בקרב הציבור החרדי ששיער הפאות הנכריות מגיע בחלקו מהודו, שם מתן השיער הוא חלק מטקסי עבודה זרה, דבר שמביא לאיסור השימוש ("איסור הנאה") באותן פאות שמקורן מהודו. בתקופה זו הורו רבים על איסור חבישת אותן פאות שנחשדו שמוצאן מהודו, ובקרב הציבור התפשטה תופעה של שריפת פאות, עקב כך ש"עבודה זרה טעונה שריפה". כתוצאה מכך קיים כיום פיקוח על שיווק הפאות על מנת לוודא שמקורן לא בשיער עבודה זרה.
ישנם פוסקי הלכה בדורות האחרונים שסייגו את ההיתר, וטענו כי פאה נכרית במראה סולידי (תסרוקת מוקפדת וקצרה) מותרת, בעוד פאה נוכרית במראה טבעי "מודרני" (תסרוקת פרועה וארוכה), אסורה בשימוש. בדעה זו מחזיקים הרב שמואל הלוי וואזנר והרב יוסף שלום אלישיב. נימוקיהם הם בעיקר משום שאשה אסורה למשוך תשומת לב יתרה, והיות שפאה במראה פרוע, או בנפח בולט, עלולה למשוך תשומת לב יתרה, יש לאוסרה בדומה לאיסור לבישת "בגד אדום". הדברים באו לידי ביטוי בתקנון שנוסח על ידי בית דין "משמר התורה". עם זאת, הרב משה שטרנבוך הביע את דעתו שקשה לנסח תקנונים בעניין זה.
אולם ישנם פוסקים שסברו אחרת, ביניהם הרב שלום משאש, שכתב כי "לא אסרו חכמים לאשה שתתייפה כל מה שתוכל, רק שיהיה בהיתר, ועל האנשים לשמור עצמם שלא יביטו בהם", והרב יצחק עבאדי, שכתב כי "בוודאי שלא יעלה על הדעת לומר לאשה ללבוש מה שפחות יפה, וכל אשה עם הטעם שלה, והרי כל בנות ישראל בנות מלכים הן וראויות הן לאיצטלה היפה ביותר", ועוד מהפוסקים הקדמונים.

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...