פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

פשקוויל היתולי בעניין אכילת קוגל ירושלמי + English translation


English Translation
The sign calls upon the holy Jewish people to remove a stumbling block and not serve Kugel yerushalmi. The sign goes on and explains 5 problems with kugel yerushalmi that are the reasons for the ban.

1. the kugel is made from noodles that have the same shape as worms. Young children might get confused and actually eat worms thinking it is allowed.

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...