פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

גרושי בראנג'לינה 19.9.2016

געוואלד!!! אסון!!!
שמועה רעה שמענו אשר כל השומע תצילנה שתי אזניו
אודות האשה הצדקנית וגומלת חסדים, משמחת את הבריות, איילת אהבים ויעלת חן, גליא לשוקא ונפל נהורא, אשת חיל עטרת בעלה
הרבנית אראלה (אנגע'לינה) ג'אלי
המטופלת בשישה ילדים רכים ומאמצת יתומים וסועדת פליטים (ובפרט מקהילת ארם צובא תובב"א)
המלומדת ביסורים ואף סבלה מן המחלה הידועה (אמנם בחסדי שמיים לא חלתה אבל הקדימה תרופה למכה)
ובצעירותה שימשה כסוכנת סמויה של אתרא קדישא בין הארכיאולוגים הרשעים שודדי הקברים (תחת השם הבדוי לארה קראפט)
והנה נודע בשער בת רבים כי היא מתגרשת מבעלה
הרב ברעד לבית פיט
האברך החשוב, עלם חמודות, בן פורת יוסף, בנות צעדה עלי שור, בעל צורה שפרקו נאה וזקנו מגודל (לעתים)
המהדר במצוות חז"ל שלא להיות שרוי בלא אשה
המקיים בגופו חוסך שבטו שונא בנו ומהדר במצוות חייב איניש לבסומיה
אשר על כך אמרו חז"ל "כל המגרש אשתו הראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות"
(ואף כי אינה אשתו הראשונה, והיא דורשת את הגט, מכל מקום שערי דמעות לא ננעלו)
ונפשנו בשאלתנו (היא שאלת 200 מיליון הדולר): הינצחו אראלים את המצוקים או שמא ינצח המוצק את האראלה?
אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר??? ומה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה???
הקהל הקדוש מתבקש לתרום למוסדות קבר רחל אמנו
שם יעשו תיקון אלף השופרות להסיר קפידא דרייצ'ל אמנו
ויהי רצון שיתקיים הכתוב מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה ושבו בנים לגבולם, ובבנין בראנג'לינה ננוחם


אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...