פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

מסכת אדמונים מן תלמוד בולשבי, מאת אברהם שלמה מלמד 1923

מסכת זאת עוסקת במהפכה הקומוניסטית ברוסיה ובמה שארע בעקבותיה.
פרקי המסכת:
פרק א: הכל אדומין הן
פרק ב: במה טומנין
פרק ג: אף על פי שאמרו
פרק ד: המקבל עליו להיות חבר
פרק ה: שני דייני גזירות היו ברוסיה
ניתן להוריד את המסכת במלואה בלינק הזה http://www.hebrewbooks.org/22751

כאן מובא חלק ממאמר על המסכת באנגלית מהבלוג On The Main Line:


Tractate Reds; a Talmudic parody of Russian Communism from 1923.

This parody Talmud was signed by Avshalom bar Daroma, which is a pen name of Abraham Solomon Melamed (1862- 1951) a Hebrew teacher in Feodosia, in the Crimean PeninsulaAnother work by Melamed was Massekhet Soharim (Tractate Traders, 1900), also a parody in the style of the Talmud and a bitter satire on the various tradesmen ("wheat tradesmen, wood tradesmen, contractors and shopkeepers") who engaged in unfair trade, profiteering, international bankruptcy, and arson in order to collect the insurance money.
Massekhet Admonim min-Talmud Bolshevi was written during the early years in post-1917 Russia, when Judaism, the Zionist movement, and Hebrew culture generally were the subjects of persecution. Many bitter satirical parodies were written attacking the oppressive regime and its supporters. In particular, the "Yevsektsia," the department of the Communist Party responsible for the liquidation of Jewish communities and institutions and the suppression of the various Jewish parties, and especially the Zionist ones, came under protest. As these parodies could not appear in print they passed from hand to hand as "underground literature." They were modeled on well-known prayers and folksongs in Hebrew, Yiddish, and Russian. Massekhet Admonim min-Talmud Bolshevi was one of the most successful parodies on the Bolshevik regime. It was brought out of Russia by the author in the early 1920s, and was published in Tel Aviv in 1923.
You can see the rest of this article here: http://onthemainline.blogspot.co.il/2011/07/tractate-reds-talmudic-parody-of.html

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...