פרסומת

לדף הבית

בני נח לא נצטוו על השיתוף. אבל אתם יהודים, אז שתפו בכל הכוח!

ספר חבקבוק הנביא, מיוחס לרלב"ג, תחילת המאה ה14

היצירה הזו מיוחסת לרלב"ג. הרלב"גרבי לוי בן גרשום  (1288 – 1344), היה פרשן המקראאיש אשכולותמדעןרופאמתמטיקאי, ומחשובי הפילוסופים היהודיים. פעל בחבל פרובאנס שבדרום צרפת.
היצירה היא פרודיה על פי מתכונת ולשון המקרא. במרכזה עומד עימות בין שני מלכים - כרמי (מלשון כרם) מייצג את היין, ולכן הוא הדמות החיובית בסיפור (בהקשר של פורים) , ובארי (מלשון באר) מייצג את המים, ולכן הוא הדמות השלילית (בהקשר של פורים). שני המלכים נאבקים על השליטה בליבו של העם. הנביא ששמו בקבוק (או חבקבוק), מטיף לעם (בשליחות האל) ללכת אחר כרמי ולא אחר בארי, וכך אכן קורה אחר מאבקים רבים.את הספר במלואו ניתן למצוא כאן

הנה קטע לדוגמא מן הספר:

ויהי דבר ה' אל בקבוק הנביא לאמר: עד מתי לעדה הרעה הזאת כה עשו אבותיהם בהוציאי אותם מארץ מצרים: תנה לנו מים ונשתה ואותי עזבו מקור מים לחצוב להם בארות: סר סבאם הזנה הזנו עברו תורות חלפו חק הפרו את בריתי: ולא אמרו איה ה' המעלה אותם מים סוף המוציאם מקצה יאורי מצרים: ואתם קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים: ואשלח לכם את עבדי השכם ושלוח ולא שמעתם: ועתה אם באמת ובתמים משחתם את בארי למלך עליכם ישמח הוא בכם ואתם תשמחו בו: ושאבתם מימיו בששון ממעיני הישועה: ואם לא גם אתם גם מלככם תספו: ויאמר בקבוק את כל הדברים האלה באזני בני ישראל סבא אשכר אדום הגיתי ולא אבו שמוע ויקשו את ערפם הרעו מאבותם: ותרב המלחמה בין כרמי ובין בארי ויהי בית בארי הולכים ודלים ובית כרמי רבו למעלה:

אין תגובות:

פרסום תגובה

כאן ניתן לכתוב הסכמות, קושיות, חידושי תורה על הדפים או סתם תגובות והערות...